divendres, 21 de maig de 2010

dimecres, 5 de maig de 2010

L’ajuntament organitza visites al Centre Direccional, deixant de banda els abocadors


És per això que la plataforma Cerdanyola sense abocadors demana al consistori la sessió de varies d’aquestes visites per a mostrar tota la realitat del Centre Direccional


La plataforma Cerdanyola sense abocadors hem estat informats de que en el decurs dels mesos maig, juny i juliol d’enguany aquest l’ajuntament de Cerdanyola junt amb el consorci del Centre Direccional tenen programades visites guiades a diferents obres urbanístiques modèliques al Parc de l´Alba, com l’exterior del Sincrotró, l’estació de coogeneració a Can Codonyers, el pont sobre l’autopista, els habitatges ecoeficients del carrer de Còrdova, etc.  etc., per tal que els escolars i la població en general puguin conèixer els ja acabats projectes abans esmentats d’aquesta part del municipi de Cerdanyola del Vallès.

Atès que les visites previstes solsament contemplen part del territori del Centre Direccional, deixant de banda un important percentatge d’aquest indret, la Plataforma està en disposició de preparar unes visites guiades per informar la població interessada de manera que complementin la visió global d’aquest estratègic indret.

Aquesta iniciativa consistiria en la visita als diferents abocadors del territori, dedicant especial  Atenció al de Can Planas i a les seves Xemeneies, a l’emplaçament dels dos forats de 30 metres de profunditat replens de materials tòxics, a la planta de manipulació de residus propietat de l’empresa Puigfel, així com la connexió de lixiviats al clavegueram de la xarxa pública.

A fi de dur-la a la pràctica, proposem l’organització de una visita guiada als llocs referits, un dissabte de cada mes de maig, juny i juliol (a acordar amb els organitzadors).

La nostra iniciativa s’emmarca en la finalitat de col·laborar amb la proposta consistorial a fi de complementar el coneixement dels Projectes endegats al Centre Direccional per a tota la població, ja sia dels progressos així com dels problemes que comporta la urbanització d’aquesta important zona del nostre poble.

dimarts, 30 de març de 2010

Cerdanyola reclama que l'Ajuntament recuperi el control de la remediació de Can Planas


La Plataforma Cerdanyola sense Abocadors reclama al nou govern municipal la recuperació dels treballs tècnics i el debat polític sobre la remediació de Can Planas per fer-ho més participatiu i en detriment del control que consideren que ostenta el Consorci del Centre Direccional.

La plataforma considera que l'Ajuntament, com a entitat més propera a la ciutadania, hauria de centralitzar tot el que afecti a la situació dels abocadors de la Plana del Castell ja que es tracta d'un tema que "afecta la salut i el medi ambient" de Cerdanyola.

El col.lectiu ha adreçat una instància a cada grup municipal del consistori perquè es recuperi "al 100% el control" sobre la remediació dels abocadors. Segons la plataforma, l'Ajuntament, l'Agència de Residus i l'Entitat Metropolitana (EMSHTR) van signar "a correcuita" el conveni per a la remediació davant "la investigació oberta per la fiscalia" en la que consideren aquestes administracions "entitats amb presumpta responsabilitat penal".

El col.lectiu considera que en aquell moment les competències tècniques i el debat polític sobre els abocadors "es van treure de l'Ajuntament i es van traslladar" al Consorci del Centre Direccional, cosa que va "empobrir la gestió directa del problema dels abocadors" per part dels organismes polítics i els serveis tècnics de l'Ajuntament.

Notícia extreta de www.cerdanyola.info

Ple "calent" pels abocadors tòxics i la situació de desgovern local

Notícia de www.llibertat.cat

 La Plataforma Cerdanyola sense abocadors de Cerdanyola ha anunciat que presentarà unes preguntes al govern local i als diversos grups municipals per al ple demà 29 d’octubre. Aquestes preguntes estan relacionades amb els abocadors que hi ha a la Plana del Castell. La plataforma vol que els diferents grups debatin i es posicionen sobre la manera en que pensen solucionar aquest greu problema que pot afectar la salut pública dels habitants del municipi. S’ha de tenir present que aquesta problemàtica ha estat el desencadenat el trencament del govern municipal (ICV i CiU) que aquest dijous ha de resoldre la situació de desgovern a la ciutat. S'esperà que aquest sigui un "ple calent", per les tensions entre els partits per la governabilitat de la ciutat, però també pel fet que hi ha convocada una concentració davant l'ajuntament en protesta contra els abocadors; a més a més, el ple ha de votar la proposta de la consulta sobre la independència de la nació catalana que va ser presentada.

Ple municipal 28-Octubre: els abocadors tòxics a l’ull de l’huracà
[Nota de premsa]
Des de la Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors us trametem aquesta nota per informar-vos que en el proper ple municipal de Cerdanyola del Vallès, el dijous 29 d’octubre, plantejarem unes preguntes al govern local i als grups polítics del consistori relacionades amb els abocadors de la Plana del Castell.
Aquestes preguntes ja han estat tramitades a l’ajuntament per tal que siguin contestades pel govern i debatudes entre grups municipals durant el ple.
Esperem que govern i oposició aportin solucions a la gravetat d’una qüestió com aquesta, ja que els abocadors de Cerdanyola són un perill per a la salut de les persones i del medi.
Des de la Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors volem recordar que l’abocador de Can Planas va ser el detonant de la crisi governamental que viu la nostra ciutat des fa setmanes, un conflicte entre els socis de govern (ICV i CiU) que es va posar de manifest a l’anterior ple municipal precisament quan es debatia una proposta d’urbanització damunt el sòl contaminat de la Plana del Castell. En aquest sentit, considerem que qualsevol solució d’equilibri institucional i futurs pactes hauria de passar pel sanejament previ de la zona contaminada. Un sanejament i eliminació dels residus tòxics imprescindible per al benestar i salut de la població de Cerdanyola. Qualsevol altra opció seria girar l’esquena als interessos de la nostra ciutat (salut, medi, decisió col.lectiva, transparència).
Ara que es destapen a Catalunya els casos de corrupció relacionats amb els negocis urbanístics, reclamem més que mai transparència i participació en les decisions transcendentals que afecten a la nostra ciutat. Els negocis urbanístics poc clars no poden passar per sobre de la salut de les persones i del medi.
Cerdanyola del Vallès, 26 d’octubre del 2009
Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors
PREGUNTES QUE ES REALITZARAN AL PLE MUNICIPAL DE CERDANYOLA del 29 d’Octubre
2009PREGUNTA 1a- Tema: Avaluació d'Impacte Ambiental de Pla Parcial del Centre Direccional.
El Pla parcial del Centre Direccional va ser aprovat definitivament per aquest Ajuntament al juliol de 2005 essent sotmès en aquell moment a avaluació d'impacte ambiental. Però la presencia de nombrosos abocadors i l'estudi en profunditat dels mateixos que ha evidenciat la greu contaminació que generen ha fet que, en base als coneixements generats, el planejament hagi sofert continues modificacions, incloent modificacions del PGM.
Atenent a la necessària protecció de la salut de la ciutadania i del medi ambient i aplicant l'elemental criteri de precaució en matèria de salut pública estan disposats a sotmetre el Pla parcial del Centre Direccional tal com és a data de 2009 a avaluació d'impacte ambiental integrada tal com estableix la Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes, tot tenint en compte els canvis haguts des de 2005 i la millora de la pròpia llei que es va aplicar aleshores?
PREGUNTA 2a- Tema: L’Ajuntament amaga informació a la ciutadania.
La Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors, formada per entitats,organitzacions i persones a títol individual, ve treballant des de fa alguns anys amb l'objectiu de col•laborar i vetllar per a que s'investigui i es resolgui en benefici de la ciutadania de Cerdanyola el problema ambiental i de salut que generen els abocadors de la Plana del Castell.
 És per això que des de fa temps venim requerint a aquest Ajuntament que ens lliuri tota la informació que sabem que existeix, mentre que només sens ha lliurat l'informe IDOM i només després de demanar-lo amb molta perseverança.
Hem demanat informació mitjançant el Consell de Medi Ambient i també per escrit, ho hem fet assenyalant temes puntuals i també de forma global.....I res ha servit per a que aquest Ajuntament ens lliurés tota la informació de la que disposen relativa al nombre d'abocadors que hi ha a la Plana, la seva situació en el territori, la seva història, els residus que contenen, els estudis encarregats o en curs sobre l'estat dels residus que contenen i la seva activitat química, la contaminació que generen en l'aigua, el sòl, el subsòl i l'atmosfera, els dictàmens fets per diferents institucions púbiques o privades (ACA, ARC, etc), projectes executius redactats, exposicions públiques i els períodes, licitacions, adjudicacions, execucions de projectes, etc.
Vostès son conscients de com aquest consistori, l'Ajuntament de Cerdanyola, la institució pública més propera a la ciutadania, està incomplint sistemàticament des de fa anys la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient mentre que públicament fa gala d'una transparència en la gestió i un foment de la participació que és radicalment falç?
La prova més recent la tenim en les dades que apareixen en la licitació on hi ha un llarg llistat d'estudis encarregats i pagats amb diner públic que desconeixem totalment.
REGUNTA 3a- Tema: Incompliment del Real Decret 9/2005 de sòls contaminats
L'informe d'IDOM de l'abocador de Can Planes està dividit en 4 fases i en cadascuna d'elles dona dades objectives que evidencien la necessitat de declarar sòl contaminat tal com estableix el Reial Decret 9/2005.
A la primera part se'ns assabenta que durant els anys 70 i 80 es van abocar tota mena de residus sense cap permís (industrials, urbans, amiant...). Les protestes veïnals d'aleshores van fer intervenir a l'Autoritat Metropolitana però, diu l'estudi, es van seguir abocant terres contaminades, sals de fosa d'alumini ( residu molt perillós) i altres.
A la segona part se'ns descriu l'analítica exhaustiva de tota la superfície afectada i, en base al Reial Decret abans esmentat, que serveix de referència al propi informe IDOM, els resultats mostren que es superen àmpliament els Nivells Genèrics de Referència que apareixen en aquest Reial Decret i que obliguen a declarar sòl contaminat i, en conseqüència a la seva descontaminació.
En canvi la tercera i quarta part de l'informe veiem com rebutgen atendre allò a que obliga la Directiva Europea i el Reial Decret esmentat, potser perquè implica perdre l'oportunitat de negoci i, amés, en primera instància suposa una forta despesa. Per comptes d'això opten per tapar-ho i aïllar-ho parcialment sense fer cas del que obliga la llei.
L'Informe IDOM evidencia que hi ha perill per a la salut de les persones, ja que en el propi informe, a la pàgina 22 de la quarta part, se'ns diu que cal mantenir una distància de seguretat superior a les 18 Has. de l'abocador i fins a 55 Has., i a la pàgina 28 de la segona part recomana avaluar els riscos actuals de les persones que treballen al Parc Tecnològic del Vallès.
Davant d'aquestes evidències tant clares de toxicitat i de perill per a la salut no creu vostè que l'Ajuntament de Cerdanyola, en protecció i defensa de la ciutadania, hauria d'exigir a l'administració competent, que és l'Agència de Residus de Catalunya, que complís la obligació que té per llei i sotmetés la zona de l'abocador de Can Planas al Reial Decret 9/2005?